info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Конвергенция на пълзящи средни (MACD) (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

MACD е популярен технически индикатор, който е бил разработен от Джералд Апел през 1970 година. Използва се за обозначение на промените в инерцията, посоката и продължителността на прилежаща цена на базов актив. MACD се фокусира върху връзките между две пълзящи прави. Първата се нарича MACD линия и се калкулира, като се извади 26 период EПС (експоненциална пълзяща средна) от 12 период EПС. Втората е позната като сигнална линия и се състои от 9 периода ЕПС на MACD линията. И двете MACD линии и сигналната линия се изобразяват над настоящата цена и разликата между тях е представена в хистограма под графиката, която е наблюдавана.

MACD работи най-добре при пазарите с тенденции, тъй като може да известява трейдърите за незабележимите промени в силата и посоката при тенденцията на даден актив. Има три основни неща, за които MACD трейдъри трябва да внимават, когато използват техническия индикатор.

1. MACD/пресичания на сигналните линии: Когато линията MACD пресече сигналната линия отгоре, то това е сигнал за пазар тип бик, известяващ необходимата нужда от възходяща тенденция. Когато MACD линията пресече отдолу сигналната линия, то това е мечешки сигнал, известяващ че в сила има низходяща тенденция. Тези пресичания са също видими в хистограма, която показва разликите между тези две. Точката в която се кръстосват, трябва да бъде открита на нулата, защото няма разлика между тях.

2. MACD/пресичания на нулева линия: когато MACD линията, изобразена на хистограмата пресече x-оста или нулевата линия, тогава няма разлика между бързата (кратък период) и бавната (дълъг период) ЕПС, които я съставляват. Възходящото движение чрез нулевата линия означава, че ЕПС е над дългосрочната ЕПС, което се счита за индикация на възможен обрат тип бик. Низходящото движение чрез нулевата линия означава, че дълготрайната ЕПС е над краткотрайната ЕПС, което се счита за индикация на възможен мечешки обрат. Важно е да запомните, че докато нулевото пресичане обозначава обрат на тенденцията, не казва много за инерцията на тази промяна в сравнение с пресичането на сигналната линия.

3. Когато цената на базов актив започне да се отклонява от MACD линията или хистограмата ( например действието на цените се движи или нагоре, или надолу MACD линията или хистограмата), това може да бъде индикация, че настоящата тенденция започва да се пречупва.