FxPro Център за помощ - Речник

Конвергенция на пълзящи средни (MACD) (MACD (Moving Average Convergence Divergence))

MACD е популярен технически индикатор, който е бил разработен от Джералд Апел през 1970 година. Използва се за обозначение на промените в инерцията, посоката и продължителността на прилежаща цена на базов актив. MACD се фокусира върху връзките между две пълзящи прави. Първата се нарича MACD линия и се калкулира, като се извади 26 период EПС (експоненциална пълзяща средна) от 12 период EПС. Втората е позната като сигнална линия и се състои от 9 периода ЕПС на MACD линията. И двете MACD линии и сигналната линия се изобразяват над настоящата цена и разликата между тях е представена в хистограма под графиката, която е наблюдавана.

MACD работи най-добре при пазарите с тенденции, тъй като може да известява трейдърите за незабележимите промени в силата и посоката при тенденцията на даден актив. Има три основни неща, за които MACD трейдъри трябва да внимават, когато използват техническия индикатор.

1. MACD/пресичания на сигналните линии: Когато линията MACD пресече сигналната линия отгоре, то това е сигнал за пазар тип бик, известяващ необходимата нужда от възходяща тенденция. Когато MACD линията пресече отдолу сигналната линия, то това е мечешки сигнал, известяващ че в сила има низходяща тенденция. Тези пресичания са също видими в хистограма, която показва разликите между тези две. Точката в която се кръстосват, трябва да бъде открита на нулата, защото няма разлика между тях.

2. MACD/пресичания на нулева линия: когато MACD линията, изобразена на хистограмата пресече x-оста или нулевата линия, тогава няма разлика между бързата (кратък период) и бавната (дълъг период) ЕПС, които я съставляват. Възходящото движение чрез нулевата линия означава, че ЕПС е над дългосрочната ЕПС, което се счита за индикация на възможен обрат тип бик. Низходящото движение чрез нулевата линия означава, че дълготрайната ЕПС е над краткотрайната ЕПС, което се счита за индикация на възможен мечешки обрат. Важно е да запомните, че докато нулевото пресичане обозначава обрат на тенденцията, не казва много за инерцията на тази промяна в сравнение с пресичането на сигналната линия.

3. Когато цената на базов актив започне да се отклонява от MACD линията или хистограмата ( например действието на цените се движи или нагоре, или надолу MACD линията или хистограмата), това може да бъде индикация, че настоящата тенденция започва да се пречупва.