FxPro Център за помощ - Речник

Проста пълзяща средна (SMA) (Simple Moving Average (SMA))

Простите пълзящи средни представят средната цена на актив за даден период от време. Те се калкулират, като се дабави цената на затваряне за определен времеви период и след това резултатът се раздели на броя на използваните периоди.