FxPro Център за помощ - Речник

Инерция (Momentum)

Инерцията е ставка, на която цената на базовия актив се променя или във възходяща или в низходяща посока. След като активът започне да набира инерция се счита до голяма степен, че ще продължи да се движи в същата посока. В техническите анализи, индикаторите на инерцията се наричат осцилатори и се използват за отбелязването на спешни тенденции.

+