FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на относителната сила (RSI) (RSI (Relative Strength Index))

Разработен за Дж. Уелс Уайлдър през 1970, Индексът на относителната сила (RSI) е много популярен инертен осцилатор, използван в техническия анализ за определяне, дали даден актив е свръхкупуван или препродаван. При калкулацията му се използват 14 периода на исторически данни, а действието на настоящата цена е установено между 0 и 100 в зависимост как се отнася към съответните средни печалби и загуби за последните 14 периода. Ако тази диаграма достигне или премине 70, тогава базовият актив се счита че е бил свръхпродаден. Ако достигне или падне под 30, тогава се счита за препроданен. И в двата случая, обратът се счита за непосредствен и така условията за свръхпродаване подтикват към активност за продаване, докато условията за препродаване подтикват към активност за купуване.