info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на относителната сила (RSI) (RSI (Relative Strength Index))

Разработен за Дж. Уелс Уайлдър през 1970, Индексът на относителната сила (RSI) е много популярен инертен осцилатор, използван в техническия анализ за определяне, дали даден актив е свръхкупуван или препродаван. При калкулацията му се използват 14 периода на исторически данни, а действието на настоящата цена е установено между 0 и 100 в зависимост как се отнася към съответните средни печалби и загуби за последните 14 периода. Ако тази диаграма достигне или премине 70, тогава базовият актив се счита че е бил свръхпродаден. Ако достигне или падне под 30, тогава се счита за препроданен. И в двата случая, обратът се счита за непосредствен и така условията за свръхпродаване подтикват към активност за продаване, докато условията за препродаване подтикват към активност за купуване.