info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Индекс на относителната сила (RSI) (undefined)

Разработен за Дж. Уелс Уайлдър през 1970, Индексът на относителната сила (RSI) е много популярен инертен осцилатор, използван в техническия анализ за определяне, дали даден актив е свръхкупуван или препродаван. При калкулацията му се използват 14 периода на исторически данни, а действието на настоящата цена е установено между 0 и 100 в зависимост как се отнася към съответните средни печалби и загуби за последните 14 периода. Ако тази диаграма достигне или премине 70, тогава базовият актив се счита че е бил свръхпродаден. Ако достигне или падне под 30, тогава се счита за препроданен. И в двата случая, обратът се счита за непосредствен и така условията за свръхпродаване подтикват към активност за продаване, докато условията за препродаване подтикват към активност за купуване.