FxPro Център за помощ - Речник

Параболичен SAR (Parabolic SAR)

Познато още като параболично спиране и обръщане, параболичният SAR е технически индикатор, разработен от Дж. Уелс Уайлдър. Използван е на пазари с тенденции за да определи точките на влизане и излизане, както и за задаване на ефективни параметри за следене на стоп загуба. Параболичният SAR е представен като серия от дотове, изчертани над или под настоящата пазарна цена. Най-лесният начин за прочитане на този индикатор е да се продава, когато цената е под параболичния SAR и да се купува, когато цената е над него. Той калкулира стойността на съответния период чрез употребата на настоящия период, добавен към фактор на ускорение (обикновено се оценява на на 0.02, всеки път се регистрира нова или прекалено висока, или прекалено ниска точка), която се умножава по стойността на последно регистрираната екстремна точка (EP) минус настоящата стойност. Поради тази причина, фактът на ускорение причинява SAR уеднаквяване с настоящата цена, като тенденцията е продължителна. Този индикатор приема за даденост, че тенденцията има склонността да е с кратък живот и може да продължи с пълна сила ограничен период от време.