FxPro Център за помощ - Речник

Индикатор за сантимент (Sentiment Indicator)

Индикаторът за сантимент е икономически индикатор, който не се извежда от компилирани икономически статистики, а по скоро от изследването на отношението на хората към икономиката на пазара. Анкетата на университета в Мичиган за консуматорския сантимент е добър пример за индикатор с високо влияние, който е базиран изцяло на сантимента.