FxPro Център за помощ - Речник

Осцилатор (Oscillator)

В техническите анализи, осцилаторите са технически индикатори, които работят като изчертават резултата на индикатор на тенденция между две екстремни стойности. Осцилаторите служат на трейдърит при определяне на състояния на свръхтърсене и препродаване.