FxPro Център за помощ - Речник

Корекция (Retracement)

Корекцията се появява, когато цената на даден инструмент се придвижи в обратната посока на преобладаваща тенденция.