FxPro Център за помощ - Речник

Съвпадащ индикатор (undefined)

Съвпадащият фактор е икономически индикатор, който предоставя информация за настоящото състояние на икономиката, която описва. Ефектът от данните се усеща от икономиката и те биват описани. БВП и индустриалното производство за два важни съвпадащи фактори.