FxPro Център за помощ - Речник

Водещи индикатори (Leading Indicator)

Водещите индикатори са "ориентирани навътре" икономически индикатори, които регистрират промяна преди да се почувства от икономиката. Например, паричното предлагане, разрешения за строителство и производствени поръчки се отнасят към водещите индикатори.