FxPro Център за помощ - Речник

Икономически индикатор (Economic Indicator)

Икономическите индикатори са икономически доклади, които биват пускани периодично от индивидуални нации или икономически региони (като ЕС) . Те се използват от инвеститорите за да определят общото икономическо здраве и потенциал за инвестиции и региони под въпрос. Обикновено пускането на важен икономически индикатор увеличава пазарното непостоянство както в навечерието, така и след неговото пускане.