info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Технически анализ (undefined)

Техническият анализ е метод на пазарен анализ, фокусиран основно на вътрешни фактори, които засягат цената на ценни книжа. Тази школа по анализи наблюдава три основни принципа.

1. Всичко, което е необходимо инвеститорът да знае за актива, е вече предвидено в неговата пазарна цена.

2. Това движение на цената се движи спрямо насочващите тенденции (горе, долу, страничен и комбинация от всичките три).

3. Тази историческа тенденция се повтаря от само себе си. С други думи, че множеството инвеститори реагират по подобен начин в подобни ситуации.