info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Технически анализ (Technical Analysis)

Техническият анализ е метод на пазарен анализ, фокусиран основно на вътрешни фактори, които засягат цената на ценни книжа. Тази школа по анализи наблюдава три основни принципа.

1. Всичко, което е необходимо инвеститорът да знае за актива, е вече предвидено в неговата пазарна цена.

2. Това движение на цената се движи спрямо насочващите тенденции (горе, долу, страничен и комбинация от всичките три).

3. Тази историческа тенденция се повтаря от само себе си. С други думи, че множеството инвеститори реагират по подобен начин в подобни ситуации.