FxPro Център за помощ - Речник

Технически анализ (Technical Analysis)

Техническият анализ е метод на пазарен анализ, фокусиран основно на вътрешни фактори, които засягат цената на ценни книжа. Тази школа по анализи наблюдава три основни принципа.

1. Всичко, което е необходимо инвеститорът да знае за актива, е вече предвидено в неговата пазарна цена.

2. Това движение на цената се движи спрямо насочващите тенденции (горе, долу, страничен и комбинация от всичките три).

3. Тази историческа тенденция се повтаря от само себе си. С други думи, че множеството инвеститори реагират по подобен начин в подобни ситуации.