FxPro Център за помощ - Речник

Бек- тестване (Back-Testing)

Бек- тестването е процес на тестване на алгоритмична трейдинг стратегия (Експертен съветник, търговски системи /ботове/) спрямо данните за историческата цена за да се определи, с каква точност стратегията ще предвиди крайните резултати. Това включва на всяка цена адаптиране на параметрите на първоначалната стратегия и повторно тестване за да се оптимизира нейното представяне.