FxPro Център за помощ - Речник

Изоставащи индикатори (Lagging Indicator)

Изоставащите индикатори са "ориентирани навън" икономически индикатори, които регистрират промяна едва след като икономиката е започнала да следва определена тенденция. Добър пример за изоставащ индикатор е ставката на заетост на даден регион; те са склонни да се увеличават или намаляват след подем или срив в икономиката като цяло.