FxPro Център за помощ - Речник

Технически идикатор (Technical Indicator)

Техническите индикатори са клас от математически процеси, приложими към определени характеристики от действие на историческа цена за да се ограничи инерцията, обема, нестабилността и силата на настоящото движение на цената. Целта на техническите индикатори е да предскаже бъдещи движения в цените и бива използвана основно при трейдинг условия на живо тъй като техните резултати биват постоянно обновявани във връзка с настоящата пазарна цена.