info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Фундаментален анализ (Fundamental Analysis)

Фундаменталният анализ е метод на пазарен анализ, фокусиран основно върху външните фактори, които засягат цената на ценните книжа. Фундаменталният анализ предполага, че ценните книжа са винаги или над-ценени или под-ценени и поради тази причина сами се поправят спрямо тяхната истинска стойност. Фундаменталният анализ се фокусира на икономическите, геополитическите, социалните и макроикономическите фактори като: продукция, доход, безработица, БВП, инфлация/дефлация. Целта на фундаменталния анализ е да определи, дали определени ценни книжа са над-ценени или под-ценени за да заеме подобаваща позиция.

Other terms in this category