FxPro Център за помощ - Речник

Фундаментален анализ (undefined)

Фундаменталният анализ е метод на пазарен анализ, фокусиран основно върху външните фактори, които засягат цената на ценните книжа. Фундаменталният анализ предполага, че ценните книжа са винаги или над-ценени или под-ценени и поради тази причина сами се поправят спрямо тяхната истинска стойност. Фундаменталният анализ се фокусира на икономическите, геополитическите, социалните и макроикономическите фактори като: продукция, доход, безработица, БВП, инфлация/дефлация. Целта на фундаменталния анализ е да определи, дали определени ценни книжа са над-ценени или под-ценени за да заеме подобаваща позиция.

Other terms in this category