info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Фундаментален анализ (undefined)

Фундаменталният анализ е метод на пазарен анализ, фокусиран основно върху външните фактори, които засягат цената на ценните книжа. Фундаменталният анализ предполага, че ценните книжа са винаги или над-ценени или под-ценени и поради тази причина сами се поправят спрямо тяхната истинска стойност. Фундаменталният анализ се фокусира на икономическите, геополитическите, социалните и макроикономическите фактори като: продукция, доход, безработица, БВП, инфлация/дефлация. Целта на фундаменталния анализ е да определи, дали определени ценни книжа са над-ценени или под-ценени за да заеме подобаваща позиция.

Other terms in this category