FxPro Център за помощ - Речник

Тенденция (Trend)

Тенденцията е преобладаваща посока, по която определен актив или пазар се движи. Тенденцията може да бъде потвърдена по броя на продължителността на диаграмата и може да бъде изключително печеливша за инвеститори, които я определят, когато се появи или съответно инвестират.