FxPro Център за помощ - Речник

Индикатор за точки на въртене (Pivot Point)

Индикаторите за точки на въртене са технически индикатори, използвани за предвиждане на краткотрайни движения при цените. Те се калкулират като се вземе средната стойност на най-висока, най-ниската цена и затварящите цени. Когато настоящата цена премине над индикатора за точка на въртене, се счита че е тип бик. И обратно, когато настоящата цена премине под индикатора за точка на въртене се счита, че е мечешки.