FxPro Център за помощ - Речник

Линии на Болиджър (Bollinger Bands)

Разработени от Джон Болинджър през 1980, линиите на Болинджър са вид статистическа графика, изобразяваща цените и нестабилността на актив през определен период от време. Линиите на Болинджър са съставени от пълзяща средна стойност и начертан набор от две линии; изобразяващи стандартното отклонение нагоре и надолу по пълзящата средна. Когато линиите се разширят; активът на линията се характеризира като такъв с висока нестабилност. Когато линията се свие; активът на диаграмата се характеризира като такъв с ниска нестабилност. Когато цената на актива е близко до долната линия, то тогава той се счита за препродаден. И обратно на това, когато неговата цена е близо до горната линия, то тогава той бива приеман за свръхкупуван. При възходяща тенденция, цената ще се движи между пълзящата средна стойност и горната линия; ако премине над пълзящата средна права то тогава е възможно низходяща тенденция да е в действие. От друга страна, при низходяща тенденция, цената ще бъде склонна да се движи между пълзящата права и долната линия; ако премине над пълзящата средна права то тогава е възможно възходяща тенденция да е в действие.