info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Линии на Болиджър (Bollinger Bands)

Разработени от Джон Болинджър през 1980, линиите на Болинджър са вид статистическа графика, изобразяваща цените и нестабилността на актив през определен период от време. Линиите на Болинджър са съставени от пълзяща средна стойност и начертан набор от две линии; изобразяващи стандартното отклонение нагоре и надолу по пълзящата средна. Когато линиите се разширят; активът на линията се характеризира като такъв с висока нестабилност. Когато линията се свие; активът на диаграмата се характеризира като такъв с ниска нестабилност. Когато цената на актива е близко до долната линия, то тогава той се счита за препродаден. И обратно на това, когато неговата цена е близо до горната линия, то тогава той бива приеман за свръхкупуван. При възходяща тенденция, цената ще се движи между пълзящата средна стойност и горната линия; ако премине над пълзящата средна права то тогава е възможно низходяща тенденция да е в действие. От друга страна, при низходяща тенденция, цената ще бъде склонна да се движи между пълзящата права и долната линия; ако премине над пълзящата средна права то тогава е възможно възходяща тенденция да е в действие.