FxPro Център за помощ - Речник

Линия на тенденция (Trend Line)

Линиите на тенденцията са нарисувани под възходящите тенденции и над низходящите тенденции за да обозначат техните нива на поддръжка и съпротива. За разлика от обичайните линии на поддръжка или съпротива те са диагонално нарисувани през ниските точки при низходящите тенденция за да обозначат нивата на възходяща тенденция, а когато са през високите точки в низходящата тенденция обозначават нива на съпротива. Когато са пречупени се счита че преобладаващата тенденция е приключила.