FxPro Център за помощ - Речник

Диаграма "Японкси свещи" (Candlestick Chart)

Разработена от японски търговци на ориз през 19 век, диаграмите свещи са широко адаптирани от съвременните търговци като метод за изчертаване на действие на цена. Диаграмите свещи са хибрид от линия и стълбовидна диаграма, всяка една свещ представя единица време, през което един дял бива наблюдаван . Свещта е съставена от тяло на стъпаловидна диаграма и горен/долен фитил (или сянка). Тялото представлява цените на отваряне и затваряне за дадена продължителност, докато фитилите представляват най-високите и най-ниските цени, които е достигнал този дял в дадената времева рамка. Свещите са оцветени различно, за да представят по- високо затваряне отколкото отваряне ( по този начин се показва възходящо ценово движение) и по-ниско затваряне отколкото отваряне (като по този начин се показва низходящо ценово движение). По традиция, свещите на пазара тип бик са оцветени в бяло, а мечешките са оцветени в черно; но в днешно време търговците могат използват зададени от тях самите цветови схеми.