info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Диаграма "Японкси свещи" (undefined)

Разработена от японски търговци на ориз през 19 век, диаграмите свещи са широко адаптирани от съвременните търговци като метод за изчертаване на действие на цена. Диаграмите свещи са хибрид от линия и стълбовидна диаграма, всяка една свещ представя единица време, през което един дял бива наблюдаван . Свещта е съставена от тяло на стъпаловидна диаграма и горен/долен фитил (или сянка). Тялото представлява цените на отваряне и затваряне за дадена продължителност, докато фитилите представляват най-високите и най-ниските цени, които е достигнал този дял в дадената времева рамка. Свещите са оцветени различно, за да представят по- високо затваряне отколкото отваряне ( по този начин се показва възходящо ценово движение) и по-ниско затваряне отколкото отваряне (като по този начин се показва низходящо ценово движение). По традиция, свещите на пазара тип бик са оцветени в бяло, а мечешките са оцветени в черно; но в днешно време търговците могат използват зададени от тях самите цветови схеми.