FxPro Център за помощ - Речник

Ценови канал (Price Channel)

Ценовият канал е технически анализ с диаграма, който се състои от двойка от две паралелни линии с тенденции. Ценовите канали се определят като се използва линия за свързване с поне три низини, което се счита за ниво на поддръжка и друга линия за свързването на три височини, което се счита за ниво на съпротива.