FxPro Център за помощ - Речник

Шаблони на диаграми (undefined)

В рамките на техническия анализ, моделите на диаграмите се считат за формални до определена степен шаблони, които търговците се опитват да определят когато изобразяват на диаграма пазарна цена на дял. Тези шаблони са считани за надеждни индикатори на бъдещо движение на цените.