FxPro Център за помощ - Речник

Цялостен анализ на Фибоначи (Fibonacci Retracements)

Кръстени на математика от 13 ти век Леонардо Фибоначи, числата на Фибоначи са числа в последователна редица, в която всяко число е сумата от предишните две. Редицата е свързана много близо със Златната среда и нейните съотношения може да бъдат открити на много места в природата; от спиралата на раковината и клоните на дърветата до апендикса и ставите.

В техническите анализи, цялостният анализ на Фибоначи се отнася до области на подкрепа и съпротива, представени от линии, начертани на графиката на цената на актив за да се забележи връзката с Фибоначи чрез наличието на колебания в цените на дяловете. Те са начертани според съотношенията на Фибоначи 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 100%.

За да ги приложите към Вашия трейдинг, изберете цялостен анализ на Фибоначи от Вашия терминал и изчертайте линия от най-ниската степен за момента до най-високата такава (или обратно в зависимост, какъв пазар имаме, дали е пазар тип бик или мечешки) и Вашата платформа автоматично ще нанесе за Вас съотношението между тези две точки. Цялостният анализ на Фибоначи работи най-добре, когато се нанесе на пазари със силно изразени тенденции. Когато го изчертаете от ниски към високи нива, то тогава ще се обозначат поддържащи нива на корекция, при които цената може да се отдръпне и това да генерира сигнали за купуване при трейдърите. Когато го изчертаете от високи към ниски нива, то тогава се обозначават високи нива на съпротива, при които цената моментално се отдръпва назад и това генерира сигнали за купуване при трейдърите. Счита се, че една от причините, цялостният анализът на Фибоначи да работи толкова добре в качеството си на инструмент за придвижване е че има общо с нива, които са самореализиращи се поради факта, че много инвеститори ги наблюдават и само защото са значителна по- значение математическа стойност, която определя движението на цените.

Other terms in this category