FxPro Център за помощ - Речник

Ястреб (Hawk)

Ястреб е централен банкер или икономически съветник, чиито политики засягат основно лихвите. Политиките на Ястреба не засягат икономическия растеж, тъй като са с постоянни инфлационни контролиращи напрежения и имат склонността да са в услуга на постоянните сравнително високи лихви, за да се запази инфлацията на ниско ниво. Политиките или отчетите, направени по отношение на този ефект се описват като ‘ястребови’’.