FxPro Център за помощ - Речник

Горещи пари (undefined)

Горещите пари описват приток на спекулативни инвестиции от един финансов пазар към друг за да се възползва от преимуществата на по-високата лихва.