FxPro Център за помощ - Речник

Юпи (undefined)

Юпи е пазарния прякор за валутната двойка EUR/JPY.