FxPro Център за помощ - Речник

Нефтодолар (Petrodollar)

Нефтодоларите са американски долари спечелени чрез продажбата на нефт. Терминът е въведен от Ибрахим Оуейз в периода на петролната криза през 1973 като начин за описание на американски долари, които ОПЕК нациите са натрупали чрез печалба от петрол.