FxPro Център за помощ - Речник

Суиси (undefined)

Суиси е пазарният прякор на швейцарския франк.