FxPro Център за помощ - Речник

Кабел (Cable)

"Кабел" е пазарният прякор на валутната двойка GBP/USD. Терминът произлиза от телеграфния кабел, който е бил положен под Атлантическия океан през 1858 за да се синхронизира по този начин курса на обмен на GBP/USD.