FxPro Център за помощ - Речник

Гълъб (Dove)

В икономиката Гълъб се отнася до централен банкер или съветник по икономическа политика, който е в полза на политики, които включват ниски лихви. Тази практика се базира на представата, че инфлацията е непосредствена заплаха за страна или икономика под въпрос. Когато тези лица правят публични изказвания по отношение на този ефект, тези изказвания се считат за ‘помирителни’.