FxPro Център за помощ - Речник

Дневен трейдинг (Day Trading)

Дневният трейдинг е практика на купуване и продаване на базови активи в рамките на един трейдинг ден, като се използват предимствата на дневните пазарни колебания. Обикновено е включена употребата на висок ливъридж за да се печели от относително плавните движения на цената. Най-общите пазари за дневните трейдъри са Форекс и фондовата борса. Дневните трейдъри са от съществено значение за пазара, тъй като техните действия водят до ликвидност и поддържат ефективността чрез арбитраж. На днешните пазари болшинството от дневния трейдинг се извършва от автоматизирани трейдинг алгоритми.