info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.54% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.78% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Дневен трейдинг (Day Trading)

Дневният трейдинг е практика на купуване и продаване на базови активи в рамките на един трейдинг ден, като се използват предимствата на дневните пазарни колебания. Обикновено е включена употребата на висок ливъридж за да се печели от относително плавните движения на цената. Най-общите пазари за дневните трейдъри са Форекс и фондовата борса. Дневните трейдъри са от съществено значение за пазара, тъй като техните действия водят до ликвидност и поддържат ефективността чрез арбитраж. На днешните пазари болшинството от дневния трейдинг се извършва от автоматизирани трейдинг алгоритми.