info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 74.02% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77.37% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Център за помощ - Речник

Скалпинг (undefined)

Скалпингът е трейдинг стратегия, при която трейдърът иска да спечели от малките промени в цената като бързо отваря и затваря голям брой позиции при всяка трейдинг сесия. В резултат на това, рискът е ограничен и печалбите се акумулират чрез огромния брой направени поръчки. Скалперите могат или да търгуват ръчно, или да използват автоматизирани стратегии. Скалперите на ниво търговия на дребно все повече се обръщат към Експертните съветници за да автоматизират техните скалпинг стратегии. Както може да се очаква, скоростта е основният фактор за определяне на скалпинг възможности и трейдинг ботовете имат естественото предимство в това отношение над "човешките" трейдъри. Ръчното скалпиране може да бъде необикновено зависещо както от изисканото нестихващо внимание и емоциите, произтичащи от дефицитите. Добре програмният Експертен съветник може да елиминира тези човешки грешки и да доведе до по ефективна скалпинг стратегия.