FxPro Център за помощ - Речник

Скалпинг (Scalping)

Скалпингът е трейдинг стратегия, при която трейдърът иска да спечели от малките промени в цената като бързо отваря и затваря голям брой позиции при всяка трейдинг сесия. В резултат на това, рискът е ограничен и печалбите се акумулират чрез огромния брой направени поръчки. Скалперите могат или да търгуват ръчно, или да използват автоматизирани стратегии. Скалперите на ниво търговия на дребно все повече се обръщат към Експертните съветници за да автоматизират техните скалпинг стратегии. Както може да се очаква, скоростта е основният фактор за определяне на скалпинг възможности и трейдинг ботовете имат естественото предимство в това отношение над "човешките" трейдъри. Ръчното скалпиране може да бъде необикновено зависещо както от изисканото нестихващо внимание и емоциите, произтичащи от дефицитите. Добре програмният Експертен съветник може да елиминира тези човешки грешки и да доведе до по ефективна скалпинг стратегия.