FxPro Център за помощ - Речник

Алгоритмичен трейдинг (Algorithmic Trading)

Алгоритмичният трейдинг (алго-трейдин, трейдинг черна кутия) е процес на употребата на математически модели, пуснати през компютъра за да изпълняват поръчки по предварително зададени параметри без човешка намеса. Алгоритмичният метод е първоначално приет от големите финансови институции като инвестиционни банки, но напоследък бива рекламиран и на търговците на дребно.