FxPro Център за помощ - Речник

Изпреварващи действия (Front Running)

Изпреварващите действия са нелегална практика на брокерите, като започват търговия с акции с предварителни познания за събитията, за които има шанс да засегнат пазара за да спечелят икономическо предимство. Например, брокер който си купува безопасност с личен акаунт, точно преди да извърши голяма поръчка от името на клиент, се счита за изпреварващо действие, защото по-малката поръчка ще спечели оу увеличаването на цената, причинено от извършването на предишната по- голяма поръчка.