FxPro Център за помощ - Речник

Кери трейд (Carry Trade)

Кери трейд е стратегия, при която валута с ниска доходност (такава с ниска лихва) се продава и придобитите финансови средства се използват за покупката на валута с висока доходност (такава с висока лихва). Целта на този тип търговия е да се печели от различието в лихвата на двете валути. ливъриджът е широко използван при драстично увеличаване на печалбите, спечелени чрез кери трейд.