FxPro Център за помощ - Речник

Суинг трейдинг (Swing Trading)

Суинг трейдингът е сравнително краткосрочна инвестиция, която се опитва да капитализира краткосрочни тенденции, които може да продължат няколко дни. Техническите анализи се използват от суинг трейдърите за да се определят ценните книжа, които сочат повишена инертност; тези ценни книжа са инвестирани и продадени когато инерцията започва да стихва.