info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 70.25% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 75.56% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: FxPro Edge

Как да направя висяща поръчка на FxPro Edge?

Висящата поръчка е инструкция за отваряне на позиция, когато инструментът достигне определена цена, предварително зададена от Вас. Можете да направите висяща поръчка чрез главния диалог 'Поръчка' , като изберете полетата 'Лимит' или 'Стоп'. Диалогът ще Ви позволи да зададете лимит цената и датата/времето на изтичане за висящата поръчка.

Pending Order 1

Имайте едно наум, че лимитите на Стоп купуване & Лимит на продаване трябва да бъдат зададени над настоящата пазарна цена, докато Стоп продажбите и лимитите на купуване трябва да са направени под настоящата пазарна цена.

Подобно на това, можете мигновено да направите висяща поръчка с дясно кликване на диаграмата.

Pending Order 2

Was This Article Helpful?