FxPro Help Centre: FxPro Edge

Как да направя висяща поръчка на FxPro Edge?

Висящата поръчка е инструкция за отваряне на позиция, когато инструментът достигне определена цена, предварително зададена от Вас. Можете да направите висяща поръчка чрез главния диалог 'Поръчка' , като изберете полетата 'Лимит' или 'Стоп'. Диалогът ще Ви позволи да зададете лимит цената и датата/времето на изтичане за висящата поръчка.

Pending Order 1

Имайте едно наум, че лимитите на Стоп купуване & Лимит на продаване трябва да бъдат зададени над настоящата пазарна цена, докато Стоп продажбите и лимитите на купуване трябва да са направени под настоящата пазарна цена.

Подобно на това, можете мигновено да направите висяща поръчка с дясно кликване на диаграмата.

Pending Order 2

Was This Article Helpful?