FxPro Help Centre: FxPro Edge

Може ли да добавям индикатори за персонализиране или Експертни съветници към FxPro Edge?

За момента FxPro Edge не поддържа персонализирани индикатори или Експертни съветници. Търсим начин да добавим поддържка за бъдещите версии.
Was This Article Helpful?