info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 78.90% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 80.59% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: FxPro Edge

Защо бутонът за Модифициране на поръчка се оцветява в сивом когото се опитам да подам СК/ВП?

Това може да е защото сте подали Вашите нива на стоп- загува и вземане- печалба прекалено близо до настоящата цена.
Молим да вземете под внимание, че при късите позиции (поръчки за продаване) стоп- загубите може да бъдат настройвани по- високо от настоящата пазарна цена, а нивата на вземане на печалба трябва да бъдат настройвани на по- ниска от настоящата пазарна цена.
Можете да видите минималните стоп нива за всяка платформа на символните спецификации: https://www.fxpro.com/trading/forex

Was This Article Helpful?