info
Инвестирайте разумно Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 76.14% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 79.83% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: FxPro Edge

Why is the Modify position button greyed out when I try to set SL/TP for an existing order?

Това може да е защото сте подали Вашите нива на стоп- загува и вземане- печалба прекалено близо до настоящата цена.
Молим да вземете под внимание, че при късите позиции (поръчки за продаване) стоп- загубите може да бъдат настройвани по- високо от настоящата пазарна цена, а нивата на вземане на печалба трябва да бъдат настройвани на по- ниска от настоящата пазарна цена.
Можете да видите минималните стоп нива за всяка платформа на символните спецификации: https://www.fxpro.com/trading/forex

Was This Article Helpful?