FxPro Help Centre: About the Company

When and how are IB commissions paid?

Комисионните се кредитират на седмична основа към Вашия FxPro Портфейл. Можете да използвате банков превод за да изтеглите Вашите комисионни.
Was This Article Helpful?