FxPro Help Centre: MT4 & MT5 ПЛАТФОРМА

Защо прозорецът се оцветява в сиво, когато се опитам да настроя нивата на стоп- загуба или вземане печалба на съществуваща поръчка?

Ако бутонът ‘Модифициране’ се оцвети в сиво, когато се опитате да настроите нивата на стоп- загуба или вземане- печалба на съществуваща поръчка, то това може да е защото сте направили Вашите нива на стоп- загуба или вземане- печалба прекалено близко до настоящата цена. Това може да означава също така, че сте настроили тези нива на грешната страна на настоящата цена.
Молим да вземете под внимание, че при късите позиции (продаване на поръчки) стоп- загубите може да бъдат настройвани по- високо от настоящата пазарна цена, а нивата на вземане на печалба трябва да бъдат настройвани на по- ниска от настоящата пазарна цена.
Можете да видите минималните стоп нива за всяка платформа на символните спецификации: https://www.fxpro.com/trading/forex
Was This Article Helpful?
 1. Съвместими ли са платформите с Mac?
 2. Позволявате ли употребата на трейдинг алгоритми на Вашите платформи?
 3. Как да се впиша на трейдинг платформата MT4?
 4. How do I place a new order in MT4?
 5. Как да затворя позиция на МТ4?
 6. Как да направя висяща поръчка на МТ4?
 7. Как да модифицирам или да изтрия висяща поръчка на MT4?
 8. Защо прозорецът се оцветява в сиво, когато се опитам да настроя нивата на стоп- загуба или вземане печалба на съществуваща поръчка?
 9. Как мога да добавя персонализирани индикатори за EСкъм MT4/MT5?
 10. Къде да открия последно създадените ЕС на МТ4 платформата?
 11. Как да направя бек- тестване на моя ЕС?
 12. Как да разбера, дали моят EС работи правилно?
 13. Защо моята диаграма има задраскано/ сърдито лице в ъгъла?
 14. Как да премахна ЕС, които съм качил/а на моята МТ4/МТ5 платформа?
 15. Мога ли да пускам повече от един ЕС по едно и също време на МТ4?
 16. Къде може да открия моя акаунт баланс и трейдинг история?
 17. Как да създам МТ4 трейдинг извлечение?
 18. Как да използвам прозореца за наблюдение на пазара?
 19. Как да променя моята МТ4/МТ5 парола?
 20. Как мога да създам МТ4/МТ5 Инвеститорска парола?
 21. Какво е МТ4 център с историята?
 22. How to download trading platforms?