FxPro Help Centre: MT4 & MT5 ПЛАТФОРМА

How do I place a new order in MT4?

Съществуват много начини за извършването на мигновена поръчка на MT4 терминала:

 1. Кликнете на бутона ‘Нова поръчка’ на лентата с инструменти
 2. Изберете ‘Нова поръчка’ от падащото меню ‘Инструменти’
 3. Натиснете F9
 4. След това дясно кликване на прозореца с инструмента ‘Часовник на пазара’ и изберете ‘Нова поръчка’
 5. С двойно кликвана на прозореца на инструмента ‘Часовник на пазара’
 6. Активиране на трейдинг с едно кликване

Извършването на всяка една от стъпките по- горе ще отвори прозореца‘Поръчка’ . Това ще Ви позволи да настроите параметрите на позицията, която искате да отворите. Полето‘Символ’ ще Ви позволи да променяте инструмента, а полето ‘Обем’ ще Ви позволи да настройвате размера на сделката (партидата). Ще можете също така да настройвате нивата стоп- загуба и вземане- печалба.
След това кликвате на ‘Продаване’ за да отворите кратката позиция на настоящата цена за залагане или‘Купуване’ затворите дългата позиция на настоящата търсена цена.
Was This Article Helpful?
 1. Съвместими ли са платформите с Mac?
 2. Позволявате ли употребата на трейдинг алгоритми на Вашите платформи?
 3. Как да се впиша на трейдинг платформата MT4?
 4. How do I place a new order in MT4?
 5. Как да затворя позиция на МТ4?
 6. Как да направя висяща поръчка на МТ4?
 7. Как да модифицирам или да изтрия висяща поръчка на MT4?
 8. Защо прозорецът се оцветява в сиво, когато се опитам да настроя нивата на стоп- загуба или вземане печалба на съществуваща поръчка?
 9. Как мога да добавя персонализирани индикатори за EСкъм MT4/MT5?
 10. Къде да открия последно създадените ЕС на МТ4 платформата?
 11. Как да направя бек- тестване на моя ЕС?
 12. Как да разбера, дали моят EС работи правилно?
 13. Защо моята диаграма има задраскано/ сърдито лице в ъгъла?
 14. Как да премахна ЕС, които съм качил/а на моята МТ4/МТ5 платформа?
 15. Мога ли да пускам повече от един ЕС по едно и също време на МТ4?
 16. Къде може да открия моя акаунт баланс и трейдинг история?
 17. Как да създам МТ4 трейдинг извлечение?
 18. Как да използвам прозореца за наблюдение на пазара?
 19. Как да променя моята МТ4/МТ5 парола?
 20. Как мога да създам МТ4/МТ4 Инвеститорска парола?
 21. Какво е МТ4 център с историята?
 22. How to download trading platforms?