FxPro Help Centre: MT4 & MT5 ПЛАТФОРМА

Къде може да открия моя акаунт баланс и трейдинг история?

Пълната акаунт информация и трейдинг историята може да бъдат открити на прозореца‘Терминал’ в дъното на Вашия MT4 екран. В долния ъгъл на този прозорци ще откриете следните полета:

 • Търгуване: показва Вашия акаунт баланс,капитал, маржин, свободен маржин, ниво на маржин, всички отворени позиции и висящи поръчки
 • Акаунт история: показва цялостна разбивка на всички поръчки, които сте направили, включително дата и време, вид, размер, инструмент, открита цена, нива на вземане- печалба и стоп- загуба, цена и време на затварянето, такса на замяна (суап) и печалба.
 • Журнал: предоставя списък на всички действия, които сте предприели на MT4 терминала, както и съответните им дати и времена.
Was This Article Helpful?
 1. Съвместими ли са платформите с Mac?
 2. Позволявате ли употребата на трейдинг алгоритми на Вашите платформи?
 3. Как да се впиша на трейдинг платформата MT4?
 4. How do I place a new order in MT4?
 5. Как да затворя позиция на МТ4?
 6. Как да направя висяща поръчка на МТ4?
 7. Как да модифицирам или да изтрия висяща поръчка на MT4?
 8. Защо прозорецът се оцветява в сиво, когато се опитам да настроя нивата на стоп- загуба или вземане печалба на съществуваща поръчка?
 9. Как мога да добавя персонализирани индикатори за EСкъм MT4/MT5?
 10. Къде да открия последно създадените ЕС на МТ4 платформата?
 11. Как да направя бек- тестване на моя ЕС?
 12. Как да разбера, дали моят EС работи правилно?
 13. Защо моята диаграма има задраскано/ сърдито лице в ъгъла?
 14. Как да премахна ЕС, които съм качил/а на моята МТ4/МТ5 платформа?
 15. Мога ли да пускам повече от един ЕС по едно и също време на МТ4?
 16. Къде може да открия моя акаунт баланс и трейдинг история?
 17. Как да създам МТ4 трейдинг извлечение?
 18. Как да използвам прозореца за наблюдение на пазара?
 19. Как да променя моята МТ4/МТ5 парола?
 20. Как мога да създам МТ4/МТ5 Инвеститорска парола?
 21. Какво е МТ4 център с историята?
 22. How to download trading platforms?