info
Инвестирайте разумно
Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 77% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.
Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: Accounts

В каква валута да си открия акаунт?

Клиентите на FxPro UK Limited могат да си открият трейдинг акаунт в USD, EUR, GBP, AUD, CHF, JPY и PLN.

Клиентите на FxPro Financial Services Limited могат да си открият трейдинг акаунт в EUR,USD, GBP, AUD, CHF, JPY, PLN и ZAR.

Клиентите на FxPro Global Markets Limitedмогат да открият трейдинг акаунт в EUR, USD, GBP, CHF, JPY, PLN, AUD и ZAR.

Клиентите на FxPro Global Markets MENA Limited могат да си открият трейдинг акаунт в USD, GBP and EUR.

Препоръчва се да изберете "Портфейл" (Vault) валута, т. е валутата да е еднаква с тази на Вашите депозити и тегления, за да избегнете таксите от превалутирането. Молим да вземете под внимание, че получени суми в различна валута от тази на Вашия трейдинг акаунт ще бъдат обърнати във валутата на Вашия трейдинг акаунт, като се използва актуалния курс по време на транзакцията.

Was This Article Helpful?