info
Инвестирайте разумно FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте разумноИнвестирайте разумноДоговорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 78.90% акаунтите на инвеститорите на дребно с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и дали можете да си позволите да загубите Вашите пари.Договорите за различия (CFD) и спред залагането са комплексни инструменти и идват с висок риск от бърза загуба на пари заради ливъриджа. 80.59% акаунтите на инвеститорите на дребно губят пари, когато търгуват с Договори за разлика (CFD) и спред залагане с този доставчик. Би трябвало да се замислите, дали разбирате, как работят Договорите за различия (CFD) и спред залагането и дали можете да поемете големия риск да загубите Вашите пари.
FxPro is not regulated by the Brazilian Securities Commission and is not involved in any action that may be considered as solicitation of financial services; This translated page is not intended for Brazilian residents.Инвестирайте възможно най-разумно: Трейдингът на Договорите за различие (CFD) носи със себе си определени рискове.
FxPro Help Centre: Accounts

Мога ли да си открия фирмен акаунт?

Можете да откриете фирмен акаунт на Вашата компания чрез нашата обичайна процедура за регистрация. Молим да въведете личните данни на лицето, което ще бъде упълномощено за представител и да изпратите имейл на backoffice@fxpro.com с официалната фирмена документация, както и сертификат за акционерно дружество, сведения за сътрудничество и т.н. Веднага щом получим необходимата документация, нашият бек офис отдел ще ги разгледа и ще Ви сътрудничи при попълването на формата.
Was This Article Helpful?