Какво е кредитен рейтинг?

Кредитният рейтинг е оценка на кредитната способност на лице или бизнес за да се прецени, доколко е надеждна засегната страна

Това е алгоритъм, който преценява кредитният риск на бъдещ длъжник (например да плаща навреме)
Комбинира в себе си ключови променливи

Например информация за търговски плащания, анализ на промишлен сектор, дългове, заемания и други информации за ключово представяне

Кредитният рейтинг може да бъде използван за предвиждане на вероятността за провал на даден бизнес
Той оценява лице/бизнес на скалата от 0 до 100.

Високият резултат сочи нисък риск за неустойка или банкрут. Ниският резултат сочи за висок риск за неустойка или банкрут.

Кредитни рейтинги- Как даваме справедлива оценка?

creditsafe
creditsafe
creditsafe

Creditsafe е на-използваният доставчик в света на доклади за бизнес кредити и поддържа най-голямата собствена база данни с над 240 милиона компании по целия свят. 100,000 клиенти от всички краища на света са се присъединили към Creditsafe за да вземат по- добри бизнес решения ежедневно.

*Кредитните рейтинги са базирани на дружествата с ограничена отговорност в Обединеното Кралство, за разлика от холдинг дружествата