Трейдинг условия

Платформа
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Изпълнение
Пазарно изпълнение
Пазарно изпълнение
cTraderСредове + 0.35$ за търгувани 10K
Минимум: 3.90Средна стойност: 4.94
Market Hours*Closed Now
Market Hours*Closed Now
Лимит и стоп ниво0 points
Използван маржин (1:100 ливъридж ставка) в американски долари1000 JPY X USDJPY Rate
Минимален размер на договор1000 PLN (0.01 lots)
Минимални стъпки за увеличение на размер на договор1000 PLN
маржин изисквания за отваряне и заключване на позиция *0

* Само, ако маржин нивото > 100%

<p>Предоставените спредове са отражение на средно претеглена времева стойност от 09:00AM - 21:00 PM (GMT) за периода от 01/04/2020 - 30/06/2020. Въпреки че, FxPro прави опити за предоставянето на конкурентни спредове по време на всички трейдинг часове, клиентите трябва да забележат, че те може да варират и са податливи към съответните пазарни условия. Изложеното по-горе се представя само за информационни цели. Клиентите биват съветвани да проверяват важни оповестявания на новини на нашия Икономически календар, които може да имат за резултат разширение на спредовете при други институции.

Горните спредове са приложими при нормални трейдинг условия. FxPro има правото да допълва горните спредове спрямо пазарните условия, както е в "Бизнес правилата за ползване".

Валутната комбинация PLN/JPY е значително повлияна от представянето на две важни, но много различни икономики: Полша и Япония. Влияние върху тези валути до голяма степен оказват широк спектър от различаващи се фактори, в резултат на това те може да реагират по много различен начин спрямо световните събития. За един инвеститор с лежерен подход към риска, тя може да бъде идеално допълнение, тъй като предлага шанс за правене на печалби, дотолкова съществени, колкото и рисковете, пред които е изправен.

За да инвестирате сега, свържете се с FxPro.