Трейдинг условия

Платформа
cTrader
cTrader
MT4
MT4 Fixed
MT5
Изпълнение
Пазарно изпълнение
Пазарно изпълнение
cTraderСредове + 0.35$ за търгувани 10K
Минимум: N/AСредна стойност: 1.43
Market Hours*Open Now
Market Hours*Open Now
Лимит и стоп ниво0 points
Използван маржин (1:100 ливъридж ставка) в американски долари1000 CHF X USDCHF Rate
Минимален размер на договор1000 EUR (0.01 lots)
Минимални стъпки за увеличение на размер на договор1000 EUR
маржин изисквания за отваряне и заключване на позиция *0

* Само, ако маржин нивото > 100%

** Abnormal market conditions refer to Section 10.6 in Order Execution Policy of FxPro Financial Services Ltd, in point 10.7 in Order Execution Policy of FxPro UK Limited and in point 10.6 in Order Execution Policy of FxPro Global Markets Ltd.

<p>Предоставените спредове са отражение на средно претеглена времева стойност от 09:00AM - 21:00 PM (GMT) за периода от 01/04/2020 - 30/06/2020. Въпреки че, FxPro прави опити за предоставянето на конкурентни спредове по време на всички трейдинг часове, клиентите трябва да забележат, че те може да варират и са податливи към съответните пазарни условия. Изложеното по-горе се представя само за информационни цели. Клиентите биват съветвани да проверяват важни оповестявания на новини на нашия Икономически календар, които може да имат за резултат разширение на спредовете при други институции.

Фиксираните спредове може да се прилагат само за ‘Мигновените поръчки;’ всички други видове поръчки подлежат на политиката за изпълнение на поръки.

Горните спредове са приложими при нормални трейдинг условия. FxPro има правото да допълва горните спредове спрямо пазарните условия, както е в "Бизнес правилата за ползване".

Комбинацията от валути EUR/CHF не е толкова много търгувана, колкото други двойки, въпреки това играе важна роля в много от портфолиата на практикуващите трейдъри. Корелацията между двете валути е особено силна, което поражда и обратнопропорциалната връзка между тях. Това може да бъде съотнесено към тесните връзки между Европейската зона и Швейцария; поощрявано от споразумението за свободна търговия, основано през 1972. В резултат на това, когато еврозоната сключва различни договори; Швейцария понася верижна реакция. Освен това двойката претърпя период с доста високо непостоянство, когато Швейцарската национална банка учуди пазарите, като премахна своята долна граница от 1.20, причинявайки най-голямото документирано движение при двойките с кръстосани валути.

Ако искате да добавите EUR/CHF къ Вашето портфолио, свържете се с FxPro днес.