Трейдинг условия

Платформа
cTrader
cTrader
MT4
MT5
Изпълнение
Пазарно изпълнение
Пазарно изпълнение
cTraderСредове + 0.35$ за търгувани 10K
Минимум: 0.90Средна стойност: 1.05
Market Hours*Open Now
Market Hours*Open Now
Лимит и стоп ниво0 points
Използван маржин (1:100 ливъридж ставка) в американски долари1000 CAD X USDCAD Rate
Минимален размер на договор1000 EUR (0.01 lots)
Минимални стъпки за увеличение на размер на договор1000 EUR
маржин изисквания за отваряне и заключване на позиция *0

* Само, ако маржин нивото > 100%

<p>Предоставените спредове са отражение на средно претеглена времева стойност от 09:00AM - 21:00 PM (GMT) за периода от 01/04/2020 - 30/06/2020. Въпреки че, FxPro прави опити за предоставянето на конкурентни спредове по време на всички трейдинг часове, клиентите трябва да забележат, че те може да варират и са податливи към съответните пазарни условия. Изложеното по-горе се представя само за информационни цели. Клиентите биват съветвани да проверяват важни оповестявания на новини на нашия Икономически календар, които може да имат за резултат разширение на спредовете при други институции.

Горните спредове са приложими при нормални трейдинг условия. FxPro има правото да допълва горните спредове спрямо пазарните условия, както е в "Бизнес правилата за ползване".

Въпреки че не е най-известната валутна комбинация, за разлика от повечето кръстосвания с евро, двойката, EUR/CAD притежава значителен брой от последователи. Представянето на двойката зависи от корелацията между две основни икономики: Еврозоната и Канада. Комбинацията има склонността да се държи по начин, сходен на този спрямо неговия "роднина" EUR/USD, въпреки това по-малкият обем от сделки означава, че тази двойка клони към изненадващи колебания. Ако търсите начин, първият Ви опит да бъде извън основните четири, то това би било перфектната комбинация за Вас.

За да инвестирате, се свържете с FxPro още сега.